Duplikat dokumentów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 lutego 2021

Osoby zainteresowane wykonaniem duplikatu zobowiązane są do opłacania kosztów przed otrzymaniem dokumentów tzn. należy dokonać wpłaty na konto bankowe Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach

nr 58 1020 1042 0000 8302 0453 2784

podając w tytule imię i nazwisko ucznia i klasę oraz dane niezbędne do wystawienia duplikatu dokumentu

 Duplikat legitymacji szkolnych - 9,00 zł

Duplikat świadectw szkolnych - 26,00 zł

Po odbiór dokumentu należy zgłosić się do sekretariatu szkoły nie wcześniej niż następnego dnia od uiszczenia opłaty z potwierdzeniem opłaty, zdjęciem ucznia (dotyczy legitymacji szkolnej).