„LATO W MIEŚCIE 2021” (5-9 lipca 2021r) Harmonogram zapisów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 czerwca 2021

(prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem „Lata w mieście 2021” oraz Wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach obowiązującą podczas akcji „Lato w mieście”)

ZAPISY

09 czerwca 2021r od godz. 8.00 - 11 czerwca 2021r do godz. 16.00

składanie dokumentacji - karta kwalifikacyjna oraz skan karty mieszkańca „Jestem z Ząbek” (jeśli dotyczy)

Z uwagi na sytuację epidemiczną liczba miejsc ograniczona (45 miejsc).
Decyduje kolejność zgłoszeń. Wnioski niekompletne oraz wysłane przed czasem lub po czasie nie będą rozpatrywane.

FORMY SKŁADANIA wyżej wymienionej DOKUMENTACJI

-wysłanie skanu/zdjęcia wszystkich wymaganych dokumentów tylko na adres: lato2021@sp2zabki.pl
UWAGA:
PODANY ADRES MAILOWY BĘDZIE AKTYWNY
OD GODZ. 8.00 W DNIU 09.06.2021r

Po wysłaniu skanu/zdjęcia  wszystkich wymaganych dokumentów (w wyżej wymienionych dniach zapisów) i uzyskaniu e-mailem potwierdzenia o zakwalifikowaniu dziecka  na zajęcia, rodzic zgłaszający dziecko do udziału w akcji „Lato w mieście 2021r” zobowiązany jest uiścić opłatę stałą oraz opłaty za wycieczki/wyjścia (jeśli zostały wybrane)  najpóźniej do  15.06.2021r. przelewem na konto szkoły:

63 1020 1042 0000 8102 0453 2792

TYTUŁ PRZELEWU: (przykład)

Imię i nazwisko: Jan Kowalski

Szkoła i klasa: SP2 (SP1, SP3, SP4, SP5) kl. 1a

Ilość dni; od-do/za co: 5 dni ; 5-9.07.2021- Lato w mieście

 

 PROSIMY O WYSŁANIE POTWIERDZENIA PRZELEWU

NA ADRES E-MAIL: lato2021@sp2zabki.pl

Informacje dotyczące obiadów (harmonogram zapisów) pojawią się na stronie szkoły w dniu 2 czerwca 2021r. – opłaty za obiad bezpośrednio u ajenta. 

Nieuregulowanie opłat w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału dziecka w akcji.