Terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

30 sierpnia 2021r. (poniedziałek) – godz. 9.00  

31 sierpnia 2021r (wtorek) – praca w zespołach 

13 września 2021r. (poniedziałek) 

19 października 2021r (wtorek) – rada dot. dostosowania egzaminu (kl. VIII) 

22 listopada 2021r. (poniedziałek)  

20 stycznia 2022r (czwartek)– klasyfikacja uczniów klas I–VII– on-line w zespołach 

24 stycznia 2022r. (poniedziałek) –podjęcie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów 

4 kwietnia 2022r (poniedziałek)  

15 czerwca 2022r.(środa) - klasyfikacja uczniów klas I–VII– on-line w zespołach 

20 czerwca 2022r.(poniedziałek) - podjęcie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji rocznej uczniów     

24 czerwca 2022 r. (piątek) – podsumowanie pracy rocznej