Dni wolne od zajęć dydaktycznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach informuje, że na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego $ 5 ust.4 (Dz.U. nr 186, poz. 1245) dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szk. 2021/2022 będą:

  • 12 listopada 2021 (piątek)  
  •  7 stycznia 2022r - (piątek) 
  • 2 maja 2022 r - (poniedziałek) 
  • 24, 25, 26 maja 2022r (wtorek, środa, czwartek) - egzaminy ósmoklasisty  
  • 17czerwca 2022r -(piątek) 

 

w wyżej wymienionych dniach opieka świetlicy zapewniona