ZOSTAŃ TWÓRCĄ GRY SPORTOWEJ LUB ZABAWY RUCHOWEJ

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 grudnia 2020
Zachęcamy wszystkich uczniów klas 4-8 do udziału w konkursie szkolnym pod patronatem Rady Rodziców "Sport dla kreatywnych"

 Termin składania prac to 18.12.2020 drogą mailową u swojego nauczyciela wychowania fizycznego.  

1.W konkursie może brać udział każdy uczeń naszej szkoły z klas IV – VIII. 

2.Głównym celem konkursu jest rozwijanie kreatywności i samodzielności uczniów oraz dobra zabawa. 

3.Uczniowie (max. w grupach 3 osobowych) mają za zadanie, wymyślić zabawę ruchową lub grę sportową. 

4.Zabawa lub gra musi zawierać: nazwę, wymiary boiska lub pola do zabawy, punktację, opis sprzętu lub przyborów, ubiór.  

5.Zabawa lub gra musi spełniać warunki: 

- można ją przeprowadzić w warunkach szkolnych 

- nie może być już wcześniej przez nikogo wymyślona  

- musi posiadać oryginalne zasady 

- musi być bezpieczna dla uczestników 

6.Komisją rozstrzygajacą konkurs jest zespół składający się z nauczycieli wychowania fizycznego i przedstawicieli rodziców. 

7.Wszystkie ciekawe i spełniające wymagania prace uczniów zostaną nagrodzone oceną bardzo dobrą lub celującą. 

8. Dla najlepszych pomysłów z każdego poziomu klas przewidziane nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców. 

9.Termin składania prac to 18.12.2020 drogą mailową u swojego nauczyciela wychowania fizycznego.  

Życzymy dobrej zabawy :)

Nauczyciele wychowania fizycznego  

Galeria

  • Powiększ zdjęcie