„My English dictionary” konkurs plastyczno - językowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 maja 2021

I. Cele konkursu

- motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.

- stworzenie płaszczyzny do poszerzania słownictwa w języku obcym

- rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych

II. Uczestnicy konkursu

Uczniowie klas 1-3

III. Założenia ogólne konkursu:

Zadaniem uczniów jest wykonanie słowniczka obrazkowego w języku angielskim. Słownik powinien składać się nie więcej niż z 20 stron i nie przekraczać formatu A4.

Hasła w słowniczku powinny nawiązywać przynajmniej do jednej wybranej przez uczestnika kategorii (przykłady: kwiaty, ptaki, zwierzęta na wsi, zwierzęta w zoo przybory szkolne, pomieszczenia w domu, części ciała, części garderoby, dyscypliny sportowe, produkty spożywcze). Pracę należy wykonać samodzielnie.

IV. Termin

Prace należy składać do nauczyciela języka angielskiego nie później niż 31.05.2021 r.

Organizatorzy

Galeria

  • Powiększ zdjęcie