EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2022r

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 września 2021

Informacje dla uczniów oraz rodziców klas VIII dotyczące organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022.

Egzamin zostanie przeprowadzony w dniach 24-26 maja 2022.

24 maja 2022r ( wtorek) godzina 9:00 – język polski

25 maja 2022r ( środa) godzina 9:00– matematyka

26 maja 2022r ( czwartek) godzina 9:00 – język obcy nowożytny

Najważniejsze terminy:

· do 30.09.2021 należy złożyć wypełniony załącznik nr 3a dotyczący wyboru języka obcego;

· do 15.10.2021 należy złożyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej na podstawie której zostaną ustalone dostosowania form i warunków przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty (nie dotyczy to uczniów, których opinie są już dostarczone do szkoły);

· do 22.11.2021 dyrektor szkoły poinformuje rodziców o proponowanych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty;

· do 26.11.2021 rodzice zobowiązani są do podpisania w szkole oświadczenie o korzystaniu lub rezygnacji ze wskazanych sposobów dostosowania.