Zaproszenie do konkursu „Kangur Matematyczny”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 grudnia 2021

Zapraszamy uczniów kl.2-8 do udziału w XXXI edycji Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”.

Konkurs odbędzie się w czwartek 17 marca 2022 roku o godzinie  9.00

Uczestników konkursu prosimy zgłaszać do 20.01.2022r. do nauczycieli matematyki lub wychowawców kl.2-3.

Opłata za udział w konkursie wynosi 12 zł od uczestnika.

Ważne: 

 Proszę zwrócić uwagę na §7, 18 i 21 Regulaminu, w szczególności zapisy w §21 -  w brzmieniu:

„Jeżeli przeprowadzenie Konkursu w poszczególnych szkołach będzie niemożliwe, Komitet Organizacyjny Konkursu może zdecydować o jego przeprowadzeniu w formie zdalnej, we współpracy ze Szkolnym Koordynatorem Konkursu. W takiej sytuacji Komitet określa termin oraz sposób przeprowadzenia Konkursu w formie zdalnej. W formie zdalnej nie przyznaje się nagród ani tytułów, o których mowa w § 19 i w § 20 niniejszego  Regulaminu. 

Zamiast nagród przewidziane są upominki dla uczestników wskazanych przez Szkolnego Koordynatora Konkursu.

Czas rozwiązywania testu w formie zdalnej zostaje wydłużony do 90 minut.”

Galeria

  • Powiększ zdjęcie