Stypendium Marszałka Województwa Mazowieckiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 stycznia 2022

Dwie uczennice z klasy 7A otrzymały stypendium Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Są to:

Antonina Raszplewicz

Maja Zawistowska

Stypendium jest przyznawane w ramach projektu: „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” w roku szkolnym 2021/2022. Projekt jest skierowany jest do uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących, zlokalizowanych na obszarze Województwa Mazowieckiego.

Projekt ma na celu rozwijanie zdolności edukacyjnych i motywowanie do dalszej nauki. Skierowany jest on do uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia ich kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Wzrost kompetencji kluczowych jest jednym z celów szczegółowych projektu i ma się realizować w obszarze nauk matematycznych, informatycznych, przyrodniczych, języków obcych nowożytnych i przedsiębiorczości. Projekt zakłada rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ucznia ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Indywidualizacja będzie przejawiać się m.in. w opracowaniu Indywidualnych Planów Rozwoju Edukacyjnego Ucznia (IPREU) lub Projektów Edukacyjnych w ramach IPREU, które realizowane pod opieką dydaktyczną nauczyciela lub pedagoga szkolnego, będą wyznaczać kierunki rozwoju stypendystów i prowadzić do wzrostu wiedzy, umiejętności i kompetencji kluczowych.

W pomaganiu w rozwoju zdolności i motywowaniu do podnoszenia swoich kompetencji, kluczową rolę będą odgrywały również środki finansowe w postaci stypendium, które będą mogły być przeznaczone m.in.na pomoce dydaktyczne, materiały edukacyjne, kursy, obozy naukowe etc.

Projekt zakłada objęcie wsparciem stypendialnym 632 uczniów/uczennic.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy (od 1 września 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.) w wysokości ok. 5318,00 zł (ok. 531,80 zł miesięcznie) dla każdego stypendysty i stypendystki.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie