PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 lutego 2022

Informujemy, że w terminie od 14 marca 2022 r. do 25 marca 2022 r. rodzice, których dzieci rozpoczną naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej muszą zgłosić się do Szkoły Podstawowej, do której dziecko przynależy zgodnie z obwodem szkoły określonym w Uchwale Nr XL/368/2021 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki i złożyć w placówce wypełnione ZGŁOSZENIE (w formie papierowej)w sekretariacie szkoły.