Konkurs z geografii „Życie na Marsie. Czy jest możliwe?” - dla klas 6

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 września 2022

Główne założenia konkursu:

- zebrać informacje o planecie Mars

- jakie warunki panują na Marsie

- czy kiedykolwiek istniało życie na tej planecie

- udowodnij, że życie na Marsie jest/nie jest możliwe

 

Regulamin konkursu:

1. Konkurs organizowany jest przez nauczycielkę geografii Julię Skłodowską.

2. W konkursie udział biorą uczniowie klas 6.

3. Prace wykonywane są samodzielnie.

4. Technika wykonania prac jest dowolna.

5. Prace należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: julia.sklodowska@sp2zabki.pl lub przynieść na lekcję geografii.

6. Prace nie mogą naruszać praw autorskich, praw osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.

7. Prace należy przesyłać do 4 października 2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 października 2022 r.

 8. Osoby, których prace zostaną najlepiej ocenione uzyskają dyplomy za zdobycie I, II i III miejsca oraz oceny celujące z geografii.

9. Konieczne jest, aby umieścić w pracy listę źródeł, z których korzystano przygotowując prace oraz podpisać pracę imieniem, nazwiskiem z dopisaniem klasy.

10. Osoby, które są uczestnikami tego konkursu, mogą być proszone o zaprezentowanie swoich prac na lekcjach geografii oraz zezwalają na wykorzystanie tych prac w celach edukacyjnych na terenie szkoły.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie