Projekt pt. „Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 sierpnia 2017

logo

 

Projekt pt. „Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy firmą Mały Inżynier i Gminami: Góra Kalwaria, Karczew, Piaseczno, Wiązowna, Zielonka, Ząbki w okresie VIII 2017 – VIII 2018. Wartość projektu: 1 998 811,20 zł, w tym wkład własny: 100 136,00 zł. 

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gmin partnerskich oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

a)      rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 800 uczniów (400K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;

b)       doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych;

Dofinansowanie UE: 1 599 048,96 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

 1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
 2. Przyrodnicze laboratorium
 3. Język angielski
 4. Język niemiecki
 5. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier
 6. Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej
 7. Naukowe Show
 8. ROBO-Lab
 9. Laboratorium Kodowania
 10. Półkolonie naukowe

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie robot

  robot