Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach

Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w latach 2021-2023

29 kwietnia 2021