Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach

Jak to się pisze

9 maja 2022

Wstawianie grafiki do tabeli - YouTube

 

Zadanie 1 – na ocenę dobrą 

 Ćwiczenie na Znajdź i zamień 

 • Pobierz przesłany załącznik – slowniki . Jeżeli pracujesz w Office 365 – pobierz plik do chmury OneDrive i dopiero otwórz 

 • w tekście zostały podmienione litery k i l. Trzeba pomyśleć, jak wykonać zamianę powrotną. Czy możesz użyć  Znajdź- zamień 

 •  Na koniec ładnie sformatować tekst 

  • dodaj tytuł (Słownik astronomiczny), 

  •  wyróżnij odpowiednio hasła, 

  •  dobierz rozmiar i krój czcionki, 

  • zilustruj słownik odpowiednią grafiką. 

   

Zadania na ocenę bardzo dobrą / zadanie 1 + zadanie 2/ 

Zadanie 2 

 • Otwórz nowy dokument Word, zmień nazwę – słownik terminów. 

 •  Zgodnie z poleceniami z podręcznika temat  4.2 s. 115-116 stwórz tabelę podobną do tej na stronie 116 podręcznika i uzupełnij ją o podane na stronie wyrazy (wymowa) apgrejdslasz …(13 wyrazów). 

 
 • W kolejnych wierszach drugiej kolumny tabeli wpisz wymowę znanych ci słów obcego pochodzenia: kapslokapgrejdłebmasterslaszbekslasz, smartfon, softłerataczment, error, lejałt, dżojstik, defoltowy, displej… 

 • Ładnie sformatuj tabelę  

 • Na ocenę celującą - Zmodyfikuj tabelę - dodaj kolumnę, w której będą dodane obrazki obrazujące "pojęcia" . Sformatuj obrazki  

 

Termin wykonania prac – będę sprawdzać po 11  maja 2023r 

 

Pliki do pobrania