Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach

Sprawozdanie z mobilności kadry edukacji szkolnej w ramach programu Erasmus + 2020-1-PL01-KA101-078138 realizowanego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach

26 lipca 2022

  

Florencja stolica regionu Toskania.  Miasto sztuki i pięknej zabudowy, niezwykle zatłoczone, mające jednak coś co pozwala zapomnieć o tysiącach turystów i cieszyć się wąskimi uliczkami, pałacami, niesamowitym klimatem i kuchnią.  Bogate dziedzictwo kulturalne i artystyczne oraz wspaniałe położenie pośród pokrytych winnicami wzgórz Toskanii czynią Florencję jednym z najsławniejszych miast na świecie. Spacerując po mieście mija się imponujące, wykładane marmurem kościoły, renesansowe piazza i  pałace mieszczące niezwykłe muzea, w tym sławną galerię malarstwa Uffizi.

    Właśnie w tak malowniczej scenerii w ramach programu  Erasmus+ miałam możliwość uczestniczyć w międzynarodowym szkoleniu „ Behavior and Conflicts new Methodologies, Motivation and Cooperation Strategies” zorganizowanym przez Europass Teacher Academy we Florencji. Kurs trwał dwa tygodnie w dniach 04.07.2022 – 15.07.2022 W pierwszym tygodniu prowadzącą była Lucy Tasca, w drugim Susan Gagliano. Siedziba szkoły mieści się w centrum Florencji, skąd blisko jest do wszystkich atrakcji miasta.

   W kursie prowadzonym w języku angielskim wzięli udział nauczyciele, dyrektorzy  i wicedyrektorzy z różnych typów szkół i krajów tj. Francja, Hiszpania, Portugalia, Grecja, Rumunia, Słowenia, Bułgaria, Węgry i Polska .
  W pierwszym dniu spotkania  każdy uczestnik opowiadał o swoim kraju oraz szkole, prezentował zdjęcia, przygotowane prezentacje oraz krótko charakteryzował system edukacyjny w danym państwie. Przedstawialiśmy również nasze oczekiwania względem tego szkolenia.

     Prowadzące  w ciekawy, profesjonalny sposób  prezentowały kolejno zagadnienia związane z tematem kursu, przeplatając elementy wykładu  ćwiczeniami praktycznymi oraz dyskusjami opartymi o nasze doświadczenia.  
  Wykład na temat psychologii pozytywnej, wagi umiejętności miękkich w pracy oraz pozytywnych emocjach motywujących nas do działania wywołał wiele emocji popartych przykładami z życia szkolnego. Znaczną część kursu poświęciliśmy  zagadnieniu inteligencji emocjonalnej i jej rodzajów, umiejętności radzenia sobie z silnymi emocjami oraz znaczenia empatii i gniewu w relacjach międzyludzkich, przede wszystkim w środowisku szkolnym. 

Szczegółowo omawialiśmy różnorodne sytuacje konfliktowe w środowisku szkolnym i sposoby podejścia do konfliktu jako do szansy lub zagrożenia. Uczestnicy kursu dzielili się swoimi spostrzeżeniami z codziennej pracy w szkole, wspólnie zastanawiając się nad przyczynami konfliktów oraz sposobami dotarcia do ich realnego podłoża.
  Przyglądaliśmy się również pracy w grupie i strukturze grupy – od etapu jej formowania, nieuniknionych nieporozumień i osiągnięcia kompromisu aż do jej wspólnego działania.
  Analizowaliśmy różnorodne reakcje na problemy i ich adekwatność . Podkreślono również znaczenie efektywnej komunikacji jako podstawie do rozwiązywania sytuacji konfliktowych.  Omawialiśmy rodzaje komunikacji oraz emocje towarzyszące sytuacjom, w którym dochodzi do komunikacji w środowisku szkolnym.
    Prowadząca zajęcia podkreśliła rolę zdrowych granic osobistych, które każdy z nas powinien wyznaczyć sobie i pilnować, aby skuteczniej komunikować się z innymi.
   Zajęcia były prowadzone także w plenerze – w urokliwych uliczkach i na placach  Florencji. Podzieleni  na grupy z  zadaniami do wykonania ruszyliśmy do działania. Zadania polegały m.in. na zbudowaniu „żywej rzeźby” na podstawie posągów znajdujących się na florenckim placu Piazza della Signoria, przeprowadzeniu wywiadu z rodowity mieszkańcem Florencji czy znalezieniu przykładów Street Art w zaułkach ulic, ich przerysowanie i stworzenie historii, jaka mogła towarzyszyć ich powstaniu.

 W ostatnim dniu w Europass Teacher Academy przy Via Dei Rustici odbyło się podsumowanie kursu i wręczenie certyfikatów.
       Kurs był  przede wszystkim źródłem wiedzy psychologicznej i metodycznej opartej na umiejętnościach emocjonalnych i komunikacyjnych. Był  okazją do poszerzenia horyzontów myślowych o doświadczenia innych uczestników, utrwalenia i zdobycia nowych informacji z zakresu psychologii oraz utrwalenia i rozwoju umiejętności komunikacyjnych i językowych. Profesjonalne i niekonwencjonalne podejście prowadzącej pozwoliło  na bardzo szybkie nawiązanie pozytywnych kontaktów w grupie, otwarcie się i wymianę spostrzeżeń dotyczących różnych aspektów edukacji w krajach uczestników i typach szkół, w których pracujemy.

   Dzięki temu, że każde z omawianych przez prowadzące zadań praktycznych zostały przez nas przećwiczone „na własnej skórze” mogliśmy dokonać szczegółowej obserwacji tego, jak zadanie na nas zadziałało, jakie towarzyszyły mu emocje, co nam się w nim podobało, a które elementy zupełnie do nas nie przemawiają i nie da się ich przenieść na realia pracy w naszej szkole.
     Zdobyta wiedza i praktyczne rozwiązania pomogą w szerszym i bardziej analitycznym spojrzeniu na ucznia, jego zachowanie i przyczyny, jakie mogą się za nim kryć.
  Sprawując różne funkcję w szkole będziemy mogli szybciej reagować na niepokojące sygnały i podejmować działania w celu rozwiązania sytuacji konfliktowych.    
   Większość zadań praktycznych będzie mogła zostać wykorzystana w pracy wychowawczej oraz jako zajęcia integrujące i przełamujące pierwsze bariery na początku nauki  w danej klasie czy grupie. Zdobyta wiedza przyda się również w podejmowaniu skutecznej komunikacji z innymi nauczycielami, rodzicami oraz osobami z otoczenia szkoły.

   Udział w kursie pokazał, że nie tylko my mamy problemy, wymiana doświadczeń w grupie nauczycieli z wielu krajów pokazała, że mają charakter uniwersalny. Wiemy  również, że podejmowane przez nas działania, metody pracy są w większości bardzo dobre i chętnie skorzystają z nich inni uczestnicy szkolenia.  Widzimy  konieczność podejmowania niestandardowych rozwiązań w byciu bliżej ucznia, w skutecznym dotarciu do niego i byciu pomocnym w różnych sytuacjach.

  Polecam wszystkim skorzystanie z mobilności edukacyjnej kadry szkolnej, w tym również niepedagogicznej. Już przygotowuję się do złożenia kolejnego wniosku o grant  Uśmiech

    Piękna pogoda sprzyjała również zwiedzaniu Florencji i okolicznych urokliwych miasteczek. Ciekawostką była podróż do Pienzy z przepiękną panoramą doliny Val d’Orcia, gdzie wśród pól były nagrywane sceny do filmu Gladiator.

  Wizyty w muzeach, liczne zabytki, ogrody, kosztowanie lokalnych przysmaków, miejsca widokowe z zachodami słońca zachowam w pamięci na długie jesienne i zimowe dni.

                                                                                                      Irena Małyszczuk

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie