Dni wolne od zajęć dydaktycznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach informuje, że na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego $ 5 ust.4 (Dz.U. nr 186, poz. 1245) dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szk. 2022/2023 będą: 

  • 31 października 2022r (poniedziałek) 
  • 2 maja 2023r (wtorek) 
  • 4 maja 2023r (czwartek) 
  • 5 maja 2023r (piątek) 
  • 23-25 maja 2023r(wtorek-czwartek) - egzaminy ósmoklasisty  
  • 9 czerwca 2023r -(piątek) 

w wyżej wymienionych dniach opieka świetlicy zapewniona