Egzamin ósmoklasisty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 

Artykuły

14 grudnia 2022

Egzamin ósmoklasisty 2022/2023 - terminy

Termin główny

język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00 2.

matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

Czytaj więcej o: Egzamin ósmoklasisty 2022/2023 - terminy
14 grudnia 2022

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW ÓSMOKLASISTY

 Rodzicu!

Upewnij się, że Twoje dziecko i Ty macie pełną wiedzę o kwestiach wymienionych poniżej. O wszystkich poniższych sprawach można dowiedzieć się z niniejszej publikacji. Jednak jeżeli uważa Pan/Pani, że potrzebuje Pan/Pani więcej informacji – proszę zapytać dyrektora szkoły, wychowawcę lub skontaktować się z właściwą okręgową komisją egzaminacyjną.

Czytaj więcej o: WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW ÓSMOKLASISTY
28 września 2021

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2022r

Informacje dla uczniów oraz rodziców klas VIII dotyczące organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022.

Egzamin zostanie przeprowadzony w dniach 24-26 maja 2022.

24 maja 2022r ( wtorek) godzina 9:00 – język polski

25 maja 2022r ( środa) godzina 9:00– matematyka

26 maja 2022r ( czwartek) godzina 9:00 – język obcy nowożytny

Najważniejsze terminy:

· do 30.09.2021 należy złożyć wypełniony załącznik nr 3a dotyczący wyboru języka obcego;

· do 15.10.2021 należy złożyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej na podstawie której zostaną ustalone dostosowania form i warunków przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty (nie dotyczy to uczniów, których opinie są już dostarczone do szkoły);

· do 22.11.2021 dyrektor szkoły poinformuje rodziców o proponowanych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty;

· do 26.11.2021 rodzice zobowiązani są do podpisania w szkole oświadczenie o korzystaniu lub rezygnacji ze wskazanych sposobów dostosowania.

 

28 września 2021

2020/2021

10 września 2020

WAŻNE INFORMACJE I DATY ZWIĄZANE Z EGZAMINEM KL 8

1.Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel zobowiązany jest do zapoznania uczniów i ich rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty nie później niż do 28 września 2020 r.

 2. Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do 30 września 2020r. pisemną deklarację:

a. wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty (załącznik 3a)

b. informującą o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym (załącznik 3b)

Uwaga: Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż do 25 lutego 2021 r., pisemną informację o:

a. zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych (załącznik 3a)

b. rezygnacji z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym (załącznik 3b).

Czytaj więcej o: WAŻNE INFORMACJE I DATY ZWIĄZANE Z EGZAMINEM KL 8